Marka Tescili

Güvenilir, Hızlı, Uzman Destek

Günümüzde firmaların gücü sahip oldukları maddi varlıklardan çok markalarının değeriyle ölçülmekte. Gerek prestij gerekse maddi getirisi yüksek markaların korunması için de öncelikle sahibi adına tescil edilmesi, art niyetli girişimlerin önlenmesi gerekir.

PixelTürk Marka Tescili başta olmak üzere, sizi dünya çapındaki tehlikelerden koruyacak tüm süreçlerde işlemlerinizde yanınızda. Başvuru işlemlerinden hukuki süreç yönetimine, marka araştırma ve analizlerinden markaların ticari değere dönüştürülmesine kadar geçen her aşamada markalarınızın takip ve korunmasında size tam bir hizmet zenginliği sunmaktadır.

Marka Tescil Nedir?

Marka ; Bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmenin mal veya hizmetinden ayıran her türlü işarete marka denir. Marka haklarının belirli bir süre başvuru yapan kişi üzerine tesis edilmesi işlemine de marka tescil denir.

Neler Marka Tescili Olabilir?

Kişi, firma, şirket isimleri, sloganlar, şekiller, sayılar ve her türlü işaret marka tesciline konu olabilir.

Marka Tescil Kriteri Nasıldır?

Marka tescilinde en önemli unsur markaya konu olan işaretin ayırt ediciliğidir. Ayırt edicilik marka tesciline konu olan isim, işaret veya şeklin başvuru tarihinden önce marka başvurusu yapılmış diğer tescilli markaların mal ve hizmetlerden bariz bir şekilde farklı olması kriteridir.

Marka Başvurusu Öncesi Sorgulama

Markanın tescil başvurusu yapıldığı tarihten önce tescile konu bir marka olup olmadığı güvenilir bir veritabanından kontrolünün yapılmış olması gerekmektedir. Sadece veritabanı değil aynı zamanda araştırma kriterlerinin de marka karar kriterlerine uygun bir araştırma sonucu vermesi gerekmektedir. Türk Patent Enstitüsü arama sonuçlarında benzer markaları çoğu zaman vermemektedir. Bu da yanlış marka müracaatına sebep olabilmektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü PixelTürk sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için marka sorgulama veritabanını uzman yazılımcılarla geliştirmiş olduğu yazılımı kullanmaktadır.

Marka Tescili Nerede Yapılır?

Marka tescili Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılır. Türk Patent Enstitüsü’nde kayıtlı resmi vekiller aracılığı ile de yapılabilir. Tescil süreci doğru araştırma, takip ve bilgi birikimini gerektirir. Tescil aşaması yaklaşık 1 yılı bulabilmektedir.

Tescil koruması başvurunun yapıldığı gün saat ve dakika itibariyle başlar. Marka tescil başvurusunun yapılmasından sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından başvurunun şekli şartları yerine getirip getirmediği kontrol edilir ve başvuru sahibi veya vekiline resmi yazı ile bildirilir.

Kimler Marka Tescil Başvurusu Yapabilir?

Türkiye’de yerleşik bulunan ticari faaliyette bulunan herkes marka tescil başvurusu yapabilir. Ayrıca Türkiye’de yerleşik Paris sözleşmesi taraf olan ülkelerden gerçek veya tüzel kişiler de marka başvurusu hakkına sahiptir.

Marka Başvurusu Nasıl yapılır?

Marka başvurusu; başvuru sahibi veya resmi vekil tarafından online ortamda veya gereken evrakların doldurulmasından sonra yapılabilir.

Marka Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Marka başvurusu yapılırken şahıs adına veya tüzel kişilik (Limited şirketi, Anonim şirket vb) adına farklılık göstermektedir.

Tüzel Kişi (şirket) Başvuruları

 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Şirket imza sirküleri fotokopisi
 • Markayı ifade eden logo varsa
 • Vekaletname (Noter Onayı gerekmez)

Şahıs Başvurusu İçin

 • Kimlik fotokopisi
 • Markayı ifade eden logo varsa
 • Vekaletname (noter onayı gerekmez)

Marka Tescil Süreci

 • Marka Başvuru süreci şu aşamaları kapsar,
 • Marka tescil ihtiyacının tespiti ile ilgili danışmanlık
 • Marka sorgulaması
 • Markada koruma kapsamı ile ilgili bilgi verilmesi
 • Marka başvurusu için gereken belgelerin temini
 • Marka başvurusunun online yapılması
 • Marka başvurusunun şekli incelemesinin Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılması
 • Marka Başvurusunun Türk Patent Enstitüsü tarafından hukuki açılardan incelenmesi
 • Marka başvurusunun Resmi Marka Bilteninde ilan edilmesi
 • Marka Başvurusunun tescil belgesi ile koruma altına alınması

"Marka Tescil Başvurusu ve Marka Tescil Süreci" hakkında PixelTürk Marka Vekillerine danışabilirsiniz.

Marka Tescil Başvurusu

Ürün, hizmet ve ticari faaliyetinizi taklit edilme risklerinden korur.

Marka Sorgulama

Kurumsal itibarınızı yükseltir, tescilli logonuzu garanti altına alır

Marka Tescil Fiyatları

Temel marka tescilinin yanısıra diğer marka türleri için tescil hizmetlerimiz en uygun fiyatlarla sunulmaktadır.

Marka Tescil Belgesi

Tabela, basılı ve dijital yayımlar başta olmak üzere her konuda size yasal güvence sağlar.